innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polifluorek winylidenu

Polifluorek winylidenu – PVDF pochodzi z rodziny polimerow fluorowanych.

PVDF posiada bardzo dobrą odoporność na substancje chemiczne, ma dobre wlaściwości elektryczne i termiczne, dobrą wytrzymalość nawet na bardzo niskie temperatury, wysokie właściwości mechaniczne (w porównaniu do PTFE) i wysoką czystość (nie zawiera plastifikatorów, smarów, lub  środków wydaszających). PVDF jest odporny na promieniowanie UV i o wysokiej energii. PVDF posiada wysoką odporność na termoformowanie i jest fizjologicznie neutralny, może mieć zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym.

 

PVDF ma podobne zalety do PTFE, ale jest trudniejszy do wytworzenia.

 

PVDF jest szczególnie pożyteczny jako element komponentów w urządzeniach chemicznch, w elektryczności, w budowie półprzewodników, i w przemyśle rolno-spożywczym, ma niezwykłą odporność chemiczną, na wysokie temperatury, (uszczelki, elementy zastawek, elementy pomp, membrany, obudowy, zbiorniki, rury, łączniki żeńskie.

PVDF ma wysoką cenę.