innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polisiarczki fenyleny - PPS

 

Polisiarczki fenyleny – PPS jest termoplastyk polkrystaliczny

 

Ma doskonałe własciwości termiczne, jest niepalny i samogaszący, ma doskonałą odporność chemiczną, dobre właściwości  mechaniczne, doskonałą stabilność wymiarową, jest niewrażliwy na wilgoć.

Ma słabą odporność na wstrząsy.