innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polichlorek winylu

PVCPolichlory winylu – PVC są to polimery ataktykowe, głównie amorficzne.

 

PVC mają dobrą sztywność do 70°C, doskonałą stabilność wymiarową i dobrą odporność chemiczną, jest samogasnący. Jest jednak wrażliwy na niskie temperatury oraz światło UV.