innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Poliwęglany

Poliwęglany mają doskonałe właściwości mechaniczne, dobre właściwości izolacyjne, doskonałą stabilność wymiarową nawet w wilgotności, możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur, są przejrzyste.

Mają złą odporność na węglowodory i na ługi.