innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Polisulfony aromatyczne - PSU

PSUPolisulfony – PSU są to polimery amorficzne. Mają dobre właściwości mechaniczne, są sztywne i odporne, dobrze się zachowują w skrajnych warunkach termicznych, posiadają niską ściśliwość w czasie formowania, dobrą odporność na promieniowanie X, beta i gamma, są dobrymi izolatorami elektrycznymi i są samogasnące.

Mają słabą odporność na światło UV i na warunki pogodowe, złą na węglowodory chlorowane i aromatyczne.