innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Poliamidy imidy

 

Poliamid Imid – PAI ma doskonałe wlaściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, dobrą odporność chemiczną na weglowodory, na promieniowanie UV i gamma, dobrą stabilność wymiarową.

Materiał kosztowny, ma słabą stabilność chemiczną w wysokich temperaturach.