innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Weskonit

Płyty i trzciny z weskonity

Weskonit zmniejsza tarcie i zużycie w bardzo różnych warunkach.