innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Termalit 250 – TH250

Termalit 250 – TH250 jest specjanie wykonanym do izolacji elektrycznej i termicznej do 250 °C w sposób ciągły. Wystepuje w postaci płyt i z obu ich stron ma tak samo dobre właściwości. Zachowuje właściwości mechaniczne oraz swoją dobrą stabilność wymiarową w skrajnych warunkach termicznych.