innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Termalit 500 – TH 500

Termalit 500 – TH 500 jest specjalnie zaprojektowany aby być izolatorem termicznym i elektrycznym do 500 ° C w sposób ciągły. Łączy w tym przypadku zachowanie bardzo wysokich temperatur (max 700°C) i niezwykłą odporność na ogień. Ma bardzo dobrym izolatorem i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne.