innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Styrenyczne – PS, SAN, ABS

Polistyren wstrząsowy - PS

Dobra odporność na wstrząsy

 

Polistyren akrylonitryl - SAN

Dobre właściwości mechaniczne i chemiczne, doskonały izolator termiczny, łatwy do klejenia

 

Akrylobutadien styren - ABS

Dobra odporność na wstrząsy, dobra stabilność wymiarowa, odporność na rysy.