innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

Poliamidy - PA

PA6 couléPoliamidy – PA są to polimery semikrystaliczne.

 

Mają dobre właściwości mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie, niski współczynnik tarcia, dobrą odporność na ścieranie), doskonałą odporność na olej, żartoodporność, żarowytrzymałość, są opornikami elektrycznym, są samogasnące, a czasami nawet jadalne.

 

Z drugiej strony, wilgotne i zmienne warunki mają negatywny wpływ na ich właściwości.

(Dalej nie rozumiem, strasznie skomplikowanie to napisane jest, ale chyba chodzi o to że się degraduje w ten sposób od tej wilgotności że zmienia się mu temperatura topnienia)

 

PA6

 

Poliamid 6 odlewany, PA6G występuje w naturalnym kolorze (białym) i w czarnym, polimeryzowany przez odlewanie niemodyfikowane, generalnie stosowany w ogólnej budowie elementów mechanicznych (pokrętła, koła pasowe, łożyska, koła zębat i inne). Może zastępować aluminium i brąz.

 

Ma wysoką zdoloność pochłaniania wilgoci i charakteryzuje się wysoką odpornością na chlor, kwasy mineralne i częściowo na kwasy organiczne.

 

Poliamid 6 odlewany, nasiąknięty olejem, PA6 GOL występuje w kolorze żółtym i zielonym, spolimeryzowany przez modifikowane odlewany z dodatkiem płynnego smaru który wchodzi w strukturę polimeru w formie mikroskopijnie małych kropelek. Głównie wykorzystywany do części mechanicznych z wymaganą niższą wartością tarcia poślizgowego niż PA6 standardowy.

 

Materiał samosmarujacy ma mu doskonałe właściwości mechaniczne niezwykle dobrą odporność na ścieranie i poślizg, wiekszą odpornośc na zaolejanie, węglowodory, tłuszcze, oleje, ketony, etery, paliwa oraz większość substancji alkaicznych.

 

Z drugiej strony znajdziemy wady poliamidu w postaci wysokiej absorpcji wilgotności i w słabej odporności na chlor, przez utleniacze, do kwasów mineralnych i organicznych

 

PA6G odlewany, nasączony olejem istnieje głównie w postaci płyt 2000 x 1000 mm grubości 8 do 60 mm, inne formaty lub średnice dostępne wyłącznie na życzenie.

 

Poliamid 6 ekstrudowany istnieje w kolorze naturalnym (białym) i w czarnym, jeżeli jest niemodifikowany to jest to termoplastyk półkrystaliczny. Głównie stosowany na części do przemysłu zmechanizowanego (łuski, wałeczki…), przemysł motoryzacyjny (krążki, części ślizgowe i inne..), przemysł rolno-spożywczy (śruby transportowe, przebazowanie, śruby innych rodzajów), również jest w stanie zastąpić aluminum lub brąz w niektórych zastosowaniach.

 

 

Ma doskonałe właściwości mechaniczne, dobrą charakterystykę ślizgową, dobre zdolności amortyzacyjne, doskonałą odporność na na substancje chemiczne oraz węglowodory i wysoką odpornośc na ścieranie.

 

 

Ograniczeniami ekstrudowanego PA6 są absorpcja wilgoci, ograniczona odporność na chlor,  kwasy mineralne i niektóre kwasy organiczne i ulteniacze.

 

PA6 ekstrudowany istnieje w postaci płyt 2000 x 1000 mm, grubości 8 do 60 mm, i 3000 x 620 mm, grubości 8 do 60 mm,

 

istnieje również w postaci pełnych prętów o średnicy 10 do 200 mm, długości 3000 mm, a na życzenie mogą z niego zostać wytłoczone rury.

 

Poliamid 66, PA66 jest wytwarzany od polimeru z wysokiej lepkości. Istnieje głównie w kolorze naturalnym (białym), chociaż jest dostępny również w czarnym kolorze.

 

 

Ma dobrą odporność mechaniczną i i wytrzymałość mechaniczną. Zachowuje swoje własciwości w rozległym zakresie temperatur i jest odporny do większość chemikaliów i substancji żrących.

 

 

Chociaż dobrze absorbuje wilgoć, PA66 ma wyższą sztywność i twardość od innych poliamidów.

 

 

PA66 ma doskonałą stabilność wymiarową, lecz jest mniej odporny na uderzenia i gorzej niż PA6 i PA12 amortyzuje wibracje, ma jednak doskonałą odporność na zużycie (odpowiedni na ślizgowe nakrętki) i bardzo dobrą żywotność jak i odporność na termiczne starzenie oraz pełzanie.

 

PA66 ma dobre właściwości ślizgowe i doskonale się zachowuje w warunkach skrajnych. Wykazuje również mniewielkie odkształcenie pod wpływem ciśnienia i obciążenia. Ma dobre wlaściwosci izolacyjne, które są zależne od zawartości wody. Odporność powierzchniowa umożliwia rozładowywać napięcie elektrostatyczne.

 

 

Poliamid 66, antracyt ekstrudowany z dwusiarczkami z milobdenu, PA66 MOS², jedynie na żądanie, optymalny podział MoS2 daje wysoką sztywność, wytrzymałość na rozciąganie i twardość, karbowanie materiału nieznacznie zmniejsza jego odporność. Wartość współczynnika termincznego jest również zmniejszona przez dołączenie MoS2. Dodatek dwusiarczku  molibdenu poprawia własciwości ślizgowe i funkcjonowanie w granicznie niekorzystnych warunkach, zwłaszcza na sucho. Ścieranie na sucho jest rowniez niewielkie, nawet w warunkach podwyższonego ciśnienia.

 

Jest szczególnie użyteczny do zastosowań na elementy ślizgowe gdzie mogą wystąpić wysokie ładunki i które pracują z dużymi prędkościami . Materiał jest łatwy do obrobienia przez usuwanie wiórów.

 

Poliamid 12, PA12 jest semikrystalicznym termoplastem który ma doskonałą wytrzymałość szokową i jest odporny na temperaturę do -50°C. Występuje w kolorze naturalnym (biały), jako produkt niestandardowy dostepny wyłącznie na życzenie. PA 12 ma najniższą absorpcję wody z wszystkich poliamidów proponowanych w handlu, wyjatkowo wysoką udarność oraz doskonałą stabilność wymiarową, z powodu niskiej absorpcji wody. Doskonałą odporność na pękanie przez napreżenia, nawet kiedy części metalowe sa ściskane. Dobra odoprność na tłuszcze, oleje, paliwa, płyny hydrauliczne i rozpuszczalniki. Charakteryzuje się również doskonałymi wlasciwosciami pochłaniania hałasu i wibracji, doskonałą odporność na zmęczenie charakteryzujące się wysoką czestotliwoscią.