innovation development materials composites
Specialist in the machining of thermoplastics and thermosets

IDMC, 127 lat historii

1889, rok wystawy światowej, SCMJ (Spółka Chemiczna i metalurgiczna z Jarville), bierze udział w tym niezwykłym rozwoju przemysłu metalurgicznego w Lotaryngii.

scmj  expo universelle

 

1981, SCMJ staje się SCPJ i uwzględnia w swoim katalogu nowoczesne materiały takie jak termoplasty oraz materiały termoutwardzalne.

 

  scpj ex logoscpj

 

2015, SCPJ zostaje przemianowane na IDMC. Stanowczo ukierunkowane na przyszłość, IDMC przoduje w różnych dziedzinach przemysłu.

 idmc